• Planter, du ikke finder andre steder
  • Fri fragt over 1500 kr.
Indkøbskurv0,00 DKK
0

Biodiversitet i skovhaven: Tips til lokale bestøvere

Udgivet 17. februar 2024 af TK

I dette blogindlæg dykker vi ned i betydningen af biodiversitet i skovhaven. Biodiversitet er overordnet set vigtig for hele klodens balance, men det starter i det små – i vores tilfælde med skovhaven. Parametre, der er essentielle i storskala-natur, er med til at skabe en stabilitet. Og kan vi overføre det til skovhaven, så hjælper de naturlige processer os med at skabe et sundt økosystem i vores skovhave. Til glæde og gavn for dig, mig og naturen. 

 

Her deler vi tips til at booste biodiversiteten og tiltrække bestøvere til din skovhave. 

 

Hvorfor er biodiversitet vigtig i skovhaven? 

 

1. Øget afgrødeproduktion: 

En mangfoldig skovhave er mere modstandsdygtig og produktiv. Forskellige planter og organismer arbejder i symbiose og understøtter hinanden, hvilket fører til en rigere høst. Flere bestøver giver også en langt rigere bestøvning til de planter, som er afhængige af insekternes arbejde for at kunne sætte en masse bær og frugter. 

 

2. Stærkere økosystem: 

Biodiversitet styrker skovhavens økosystem ved at skabe balance. Dette reducerer risikoen for skadedyr og sygdomme og fremmer en sundere, mere robust have. Overordnet set kan man sige, at meget plantediverse haver skaber et insekt- og fugleliv med stor diversitet. Og dette vil skabe en balance imellem skadevoldere (som jo egentlig bare er dyr, der gerne vil spise det samme som os 😊) og predatorer (som spiser skadevoldere). 

 

3. Bevaring af arter: 

Ved at skabe et habitat, der understøtter forskellige arter, hjælper du med at bevare insekter og fugle. Dette er afgørende for bevarelsen af biodiversiteten både lokalt og globalt. Og i bund og grund er det bare fedt at gå rundt i sin skovhave og opleve det liv, som indfinder sig. 

 

Tips til at tiltrække og støtte lokale bestøvere: 

 

1. Plant nektar- og pollenrige blomster: 

Vælg planter, der er rige på nektar og pollen, som bier, sommerfugle og andre bestøvere elsker. Eksempler kan vi nævne lavendel, lungeurt og blomstrende urter som timian og oregano. 

 

2. Skab skyggefulde oaser: 

Integrer skyggefulde områder i din skovhave for at give et køligt tilflugtssted for bestøvere på varme dage. Plant buske som ribs og stedsegrønne træer for at skabe et naturligt skyggeområde. 

Et godt eksempel på et stedsegrønt træ i skovhaven er jordbærtræet. Jordbærtræet er lidt sjovt, fordi det blomstrer i efteråret og sætter frugter det næste efterår, samtidig med at det blomstrer igen. 

 

3. Undgå brug af kemikalier: 

Ungå brugen af kemiske pesticider og herbicider, da de kan være skadelige for bestøvere. Kemikalier hører ikke til i skovhaven. Fx vil bekæmpelse af et skadedyr, påvirke et andet dyr, som netop lever af skadedyret. 

En skovhave, der er etableret med stor diveristet, vil selv regulere sig ift. insekter og fugle. Skulle man være uheldig at fx miste alle sine stikkelsbær til stikkelsbærbladshvepsen, så vil der være mange andre bær, man i stedet kan sætte tænderne i. Og næste år er der stikkelsbær igen. 

 

4. Plant mange forskellige planter: 

Inkluder et bredt udvalg af planter i din skovhave. Både indfødte og eksotiske planter tiltrækker forskellige bestøvere og bidrager til mangfoldigheden. Ofte giver det ikke mening at plante mange af den samme slags, da den store produktion ofte overstiger ens behov. Så plant hellere forskelligt, da du dermed også får flere forskellige afgrøder og forlænger både blomstrings- og høstperioden 

 

5. Byg insekthoteller: 

Skab små boliger til insekter som bier og sommerfugle ved at installere insekthoteller. Disse strukturer giver et sikkert sted for bestøvere at yngle og hvile. Insekthoteller behøver ikke at være noget man køber. Hvis du tænker i forskellige strukturer, grenbunker, kvashegn, store og små sten osv. placeret forskelligt, så der både er skyggesider og solsider.  

 

6. Tiltræk svampe og andre nedbrydere: 

Tilføj gerne grene og stammer i varierende størrelser for at fremme nedbrydning og give plads til de mange vigtige organismer, som hjælper med at holde jorden sund. 

Brug kompost og naturlige gødninger for at fremme et sundt mikrobiom i din jord. Gode bakterier i jorden støtter både planter og de organismer, der lever i skovhaven.  

Vi plejer at sige, at sund jord skaber sunde planter. 

 

7. Etabler vand: 

Vores haver er ofte grønne ørkner i sommerhalvåret. Der er rigtig langt mellem vandhuller, hvor fugle og insekter kan slukke deres tørst. Et vandhul, en murerbalje eller fx et spejlbassin vil myldre af liv, når sol og varme rigtig får fat. Husk at lidt vand er bedre end intet vand, så selv en skål på terrassen vil gøre en forskel. Læs vores blogindlæg om vand i skovhaven her: Få en attraktiv skovhave med vand (skovhaver.dk) og Tiltræk rig biodiversitet med vand i din skovhave (skovhaver.dk)

 

8. Stabilitet 

En meget vigtig pointe i forhold til at skabe en stabil skovhave ligger i at lade den være uforstyrret, når den først er etableret. Med en god skovhaveplan, som tager højde for ekempelvis, hvor store buske og træer bliver, vil du have skabt en have, som ikke behøver nævneværdig beskæring og gravning. Dette er er i høj grad med til at skabe et naturligt og stabilt rum, hvor dyr og insekter gerne vil være.  

 

Afsluttende Tanker: 

Februar er en perfekt tid til at lægge grundlaget for en biodiversitetsrig skovhave. Ved at tage disse skridt kan du ikke kun gøre din have mere smuk, men også bidrage til en sundere natur. 

Generelt er det overordnet set godt at tænke i forskellighed. Har du blot en græsplæne, så vil et træ gøre en kæmpe forskel. Har du allerede en rigt tilplantet have, så mangler der måske lidt kvasbunker eller nogle sten.  

Alt hvad du kan etablere, som skaber forskellighed, vil være med til at skabe habitater for nye arter. 

 

Vi håber, at disse tips inspirerer dig til at tage et skridt mod en mere levende have.