• Planter, du ikke finder andre steder
  • Fri fragt over 1500 kr.
Indkøbskurv0,00 DKK
0

Appendix til: Fra skov til skovhave

Udgivet 05. marts 2023 af Mads Krarup

Fordele og ulemper ved forskellige træ-arter i din skovhave: 

I forlængelse af tankerne om forandringen fra skov til skovhave, som du kan læse her: Sådan forvandler du din skov til en skovhave - Skovhaver.dk, har vi udarbejdet et appendix med relevante træer og deres indflydelse på den kommende skovhave. Listen er ikke udtømmende, men omhandler de mest relevante træarter, både løvtræer og nåletræer. 

 

Grantræer (rød-, nordmanns-, douglas-, nobilis- og sitkagran samt cypres og thuja) 

Fordele: Skaber et skovklima, giver læ, kan bruges til espalier til klatrende planter, bruges til pyntegrønt og juledekorationer, kan have en æstetisk betydning i din have/skov. 

Ulemper: Tager megen, hvis ikke alt solen. Kan have en forsurende effekt på jorden. Bidrager ikke nævneværdigt til at højne biodiversiteten på arealet og producerer ikke noget spiseligt (minus lige rødgran, hvor de friske lysegrønne skud kan bruges kulinarisk).

 

Fyrretræer 

Fordele: Tager ikke lige så meget lys som grantræer, kan have en æstetisk betydning i din have/skov, producerer fine kogler til leg og dekorationer. 

Ulemper: de fleste producerer ikke spiselige afgrøder, som er værd at høste men tager en masse lys. Vi får dog enkelte forædlede varianter i planteskolen fra det sene forår 2023, som producerer store kogler, hvormed du kan høste dine egne pinjekerner.

 

Har du mest løvtræer, så læs med her: 

Løvtræer kan være nemmere at arbejde med end nåletræer, fordi deres grensætning typisk tillader mere sollys til skovbunden. Løvtræer smider bladende og giver dermed plads til nogle af de tidlige urter og stauder. 

Løvtræer kan også stå meget tæt, og man kan opleve, at kronerne lukker for solen. Det skaber en mørk skovbund, hvor en frodig og divers skovhave er umulig at etablere, hvis ikke der tyndes ud i træerne. Positivt set så har du veletableret træer, der skaber et skovklima for de planter, der foretrækker dette, og dem findes der mange af. 

Så lad endelig nogle “overstandere” stå på arealet, så de kan skabe et kronelag i skovhaven fra dag et. De kan altid tages ud eller rykkes, hvis de ikke er alt for store, og hvis de ikke skal blive i dit endelige design. 

Her er to små lister over træer, der er henholdsvis nemme at arbejde med, og en lille liste over træer der er lidt mere udfordrende: 

 

Nemme løvtræer at indtænke i din skovhave: 

Rødel: er et kvælstoffikserende og lysåbent træ, der tåler at blive stævnet (skåret ned til 10 cm over jorden) for så at skyde igen som en mere busket plante. Kan fungere fint som levende espalier. 

Lind (små- og storbladet): Delvist lysåbent træ, der kun kaster en defus skygge. Den har spiselige blade. Tåler at blive stynet (fældet i brysthøjde), hvor den skyder på ny og producerer spiselige blade i en mere tilgængelig højde. God blomstring til bierne, hvis den altså ikke stynes. Kan bruges som levende espalier for klatrende planter. 

Birk: lysåbent og smukt træ, som man kan tappe birkesaft fra.  

Mirabel: producerer lækre frugter og god blomstring til bierne. Er skygge-tålende. Kaster ikke for meget skygge selv. Kan skæres kraftigt ned, hvis den bliver for voldsom.  

Fuglekirsebær: smuk blomstring og god til bierne. Bærrene er gode til syltning og fuglene elsker dem. Lysåben og derfor nem at plante omkring. Vedet er enormt smukt og kan bruges til mange gode ting, hvis det en dag skal fældes. 

Pil: god til bierne i det tidlige forår, nem at styre med jævnlig stævning, god til flet.  

Hæg: fin til bierne og lysåben. Tåler stævning. 

Hassel: god til stævning, producerer nødder, snitte materiale, brændsel. 

Eg: Kaster ikke en tung skygge og skaber et fint skovklima. God for en lang række dyr og insekter, især de gamle træer. 

 

Lidt mere udfordrende løvtræer: 

Bøg: kaster en dyb og tung skygge, som de færreste planter kan trives i. Kan dog stynes for at holde den nede. Bladende fra bøg kan bruges i salat. Kan, hvis den skæres ned, holdes som en hæk, og dermed også blive en læ-givende faktor.  

Birk: birk er en pionerart, den selvsår sig gerne i bar jord og kan derfor være udfordrende, især de første år i din skovhave. Suger meget vand fra jorden og kan derfor være udfordrende for andre planter. 

Ær/ahorn: kaster en tung skygge, som kan være udfordrende at arbejde med. Derudover selvsår den sig flittigt, selv i dyb skygge, og der ville derfor være et fast arbejde i at fjerne selvsåede træer.  

 

Alt i alt, så betyder det meget, hvordan træet reagerer mod stævning/styning i forhold til, hvor nemme de er at integrere i din skovhave, især de første mange år. Det handler simpelthen om, hvorvidt man kan styre træerne, samt deres indvirkning på sol og skygge angående andre planter.  

Læs mere om, hvordan du går fra skov til skovhave i vores blogindlæg her: Sådan forvandler du din skov til en skovhave - Skovhaver.dk

 

Relaterede produkter