• Planter, du ikke finder andre steder
  • Fri fragt over 1500 kr.
Indkøbskurv0,00 DKK
0

De bedste planter til din skovhave: Hjemmehørende eller ej?

Udgivet 17. november 2023 af Mads Krarup

Skovhavens historie tager os flere tusinde år tilbage i troperne, hvor befolkningen udnyttede de helt nære arealer omkring deres bolig til at understøtte deres liv. Det vil sige, at man lige uden for døren kunne finde i særdeleshed spiselige flerårige planter, men også planter til fletmateriale, medicinske planter, planter til at farve med, brænde osv. Så skovhaven var et selvforsynende system, som understøttede de fleste af hverdagens nødvendigheder med et stort udvalg af planter.

I troperne blev store træer især benyttet som en skærm mod den kraftige sol. Her i den mere tempererede del af verden vil vi holde skovhaven mere lys og åben, da solen er en begrænsende faktor for vores produktion. Af samme årsag er og bliver der forædlet på rigtig mange plantearter i et forsøg på at gøre dem så modstandsdygtige, at de kan klare det tempererede klima. På den måde udvides vores lidt begrænsede udvalg af afgrøder. Og disse forædlede arter kan ikke kaldes hjemmehørende. 

 

Hjemhørende arter og biodiversitet

Helt overordnet set betyder biodiversitet biologisk mangfoldighed. Og i definitionen skeles ikke til landegrænser, da det er et menneskabt begreb, som naturen ikke arbejder under.

De arter, der betegnes som hjemmehørende, har gennem tusinder af år tilpasset sig til det danske klima. Samtidig er der også visse specifikke insekter, nedbrydere og svampe, der har tilpasset sig til en specifik planteart. 

Disse tilpassede arter kalder vi specialisterne. De kan kun overleve, hvis deres værtsplante er tilgængelig for dem – typisk når fx biller og sommerfugle er i larvestadiet, har de behov for planten til at spise og forpuppe sig på. Men når de først er færdigudviklede, vil specialist-biller og -sommerfugle kunne klare sig fint på mange andre planter, 

Men ud over specialisterne har vi også generalisterne. Generalisterne er de arter, som IKKE behøver en specifik værtsplante for at kunne klare sig. De kan finde føde og formere sig på både hjemmehørende og ikke hjemmehørende plantearter. 

 

Hvad er dine ønsker for din skovhave?

Når du skal finde ud hvilke arter af planter, du kan vælge at sætte ind i din skovhave, så skal du tage udgangspunkt i formålet med skovhaven. Ønsker du en skovhave, hvor fokus er på hjemmehørende biodiversitet, så vil det være oplagt vælge arter som tørst, almindelig hæg, røn, hassel, hyld og mange andre. Dog betinget af jordtypen og placering ift. solen. 

Ønsker du en skovhave med fokus på spiselige planter, så vil det give mere mening at vælge forædlede og storfrugtede varianter af de planter, du ønsker. 

Vil du fx have et æbletræ i haven, kan du vælge den hjemmehørende skovabild med små, sure æbler eller en storfrugtet sort med søde æbler som fx rød ananas. Hvis du vælger en storfrugtet sort, så kan den ikke kaldes hjemmehørende. 

Hvis du har surbund, kan du her vælge at tilplante med mosebølle eller vilde blåbær, som sætter små sure bær. Eller du kan gå med de storfrugtede, søde amerikanske blåbær.

Det helt store spørgsmål er, hvilket fokus du har for din kommende skovhave.  

Vigtigt er det dog at overveje, om det giver mening at understøtte specifikke specialister ved valg af planter i det område, du har til rådighed. For insekterne opstår jo ikke af sig selv. De skal have grønne spredningskorridorer for at kunne flytte sig til et nyt område. 

Så hvis du vil fokusere på bestemte arter, er det en nødvendighed, at disse arter i praksis har mulighed for at nå frem til din skovhave. 

 

Biologisk mangfoldighed

Ved at vælge den bløde mellemvej og plante et godt mix af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arter, understøtter du en meget bred palet af insekter. Det du blot skal være opmærksom på, er, at de valg du træffer, har visse konsekvenser. For de fleste af os har et begrænset areal til rådighed, og derfor vil de valg vi træffer have betydning for vores haves funktion, da der er grænser for, hvor mange træer, de kan puttes ind i skovhaven.

Når vi planter skovhaver, fokuserer vi på størst mulig plantediversitet, det vil sige størst mulig biologisk mangfoldighed. Dette medfører automatisk, at der gradvist vil være flere og flere insekter, dyr, fugle og nedbrydere at finde i skovhaven, da stor plantediversitet skaber større biologisk mangfoldighed på alle parametre.  

Hjemmehørende eller ikke – det handler om det ønske, du har for din skovhave, så lav dine overvejelser på et oplyst grundlag, og så er det ellers bare om at komme i gang med at plante.